گره ایران خودرو قانون ماشین میلیون

گره: ایران خودرو قانون ماشین میلیون 100 میلیون بازار خودرو

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رئیسی، مناصب اقتصادی آستان قدس را به احمدی نژادی ها داد

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: جمع اصولگرایان در آستان قدس رضوی در ماه های اخیر جمع تر از هر لحظه شده است هست. آنها مدیریت شرکت های اقتصادی آستان را هم برعهده گرفت

رئیسی، مناصب اقتصادی آستان قدس را به احمدی نژادی ها داد

رئیسی، مناصب اقتصادی آستان قدس را به احمدی نژادی ها داد

عبارات مهم : مجموعه

رئیسی، مناصب اقتصادی آستان قدس را به احمدی نژادی ها داد

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: جمع اصولگرایان در آستان قدس رضوی در ماه های اخیر جمع تر از هر لحظه شده است هست. آنها مدیریت شرکت های اقتصادی آستان را هم برعهده گرفته اند تا شاید آینده سیاسی منتقدان دولت از آستان قدس بگذرد.

در میان احکامی که ابراهیم رییسی در طول مدتی که از ریاستش بر آستان قدس رضوی می گذرد صادر کرده هست، اشخاص اصولگرای بسیاری صاحب منصب شده است اند که البته سابقه اجرایی مشترکی هم داشته اند به نام «عضویت در دولت محمود احمدی نژاد.» احمدی نژادی ها همان طور که در ستاد انتخاباتی رییسی دست اوج را داشتند در آستان قدس رضوی هم احکام بی شماری گرفته اند که البته بیشترین میزان حضور آنها در شرکت اقتصادی رضوی هست. جایی که تصمیم گیری در مورد نزدیک به 40 هلدینگ اقتصادی را رصد و در مورد آنها تصمیم گیری می کنند.

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: جمع اصولگرایان در آستان قدس رضوی در ماه های اخیر جمع تر از هر لحظه شده است هست. آنها مدیریت شرکت های اقتصادی آستان را هم برعهده گرفت

در میان صورت هایی که در ماه های اخیر به آستان قدس رضوی پیوسته اند صورت هایی همچون فرهاد رهبر که این روزها ریاست دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده دارد یا مسعود میرکاظمی وزیر نفت و نیرو در دوره محمود احمدی نژاد هم به چشم می آید. در این میان سید نظام الدین موسوی، مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس هم به آستان قدس رضوی پیوسته است که نشان می دهد احتمالا خط و ربط رسانه ای این نهاد هم بی شباهت به خبرگزاری فارس نباشد.

هرچند در ماه های اخیر احکامی جهت اصولگرایانی که به او نزدیکتر هستند صادر کرده است تا جمع ارزش جمع بماند ولی به نظر می رسد که او برنامه های مهم تری هم جهت آینده داشته باشد که با توجه به امکانات اقتصادی آستان قدس دست آنها را جهت آینده زیاد بازمی گذارد. در این میان خبرهای جدیدتری در مورد احتمال عوض کردن در بعضی شرکت های زیر مجموعه آستان قدس رضوی نیز به گوش می رسد که قرار است سایر اعضای ستاد ابراهیم رییسی نیز به آستان قدس رضوی اضافه شوند.

در این میان اسم «میثم مداحی» 28 ساله به عنوان یکی از گزینه های احتمالی مدیریت بر مجموعه شهاب ماشین که زیر مجموعه آستان قدس رضوی است به گوش می رسید. صورت ای که در روزهای انتخابات ریاست بر ستاد فرزندان شهدا را برعهده داشته است و گویا از مدیر عاملی یکی از شرکت های زیر مجموعه بنیاد شهید به تازگی عزل شده است هست. بسیاری دیگر از صورت ها هم به صورت غیررسمی و بدون حکم این روزها در آستان قدس رضوی مشغول به کار هستند.

رئیسی، مناصب اقتصادی آستان قدس را به احمدی نژادی ها داد

واژه های کلیدی: مجموعه | اقتصادی | احمدی نژاد | احمدی نژاد | محمود احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs