گره ایران خودرو قانون ماشین میلیون

گره: ایران خودرو قانون ماشین میلیون 100 میلیون بازار خودرو

گت بلاگز اخبار پزشکی نحوه عملکرد ژن ضد ویروس کشف شد

محققان کالج پزشکی آلبرت اینشتین از دانشگاه یشیوا آمریکا توانستند نحوه کارکرد ژن ضد ویروس موجود در بدن انسان را شناسایی کنند. 

نحوه عملکرد ژن ضد ویروس کشف شد

نحوه عملکرد ژن ضد ویروس کشف شد

عبارات مهم : ویروس

محققان کالج پزشکی آلبرت اینشتین از دانشگاه یشیوا آمریکا توانستند نحوه کارکرد ژن ضد ویروس موجود در بدن انسان را شناسایی کنند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری مدیکال ساینس، از سال ها قبل مشخص شده است است که انسان و سایر پستانداران از یک ژن ضد ویروس موسوم به RSAD2 بهره می برند که مانع تولید مثل مجموعه وسیعی از میکروب ها می شود. اکنون محققان دریافتند این ژن آنزیمی را کدگذاری می کند که قادر است ماده خاصی موسوم به ddhCTP را جهت ممانعت از تکثیر ویروس ها تولید کند.

زمانی که پستانداران با ویروس ها و سایر پاتوژن ها آلوده می شوند پروتئین هایی در بدن آزاد می شود که توصیف صدها ژن متفاوت از جمله RSAD2 را جنبش می کنند.

نحوه عملکرد ژن ضد ویروس کشف شد

این ژن نیز آنزیمی موسوم به viperin را کدگذاری می کند که مانع تکثیر بسیاری از ویروس های بیماری زا از جمله ویروس هپاتیت C، هاری و HIV-1 می شود. در این تحقیقات مشخص شد viperin فرآیند تبدیل نوکلئوتیدی موسوم به CTP را به ماده مشابهی با عنوان ddhCTP تسریع می کند. نوکلئوتید CTP واحد سازنده مواد ژنتیکی موردنیاز ویروس ها جهت تولید مثل است و جایگزینی آن با مولکول ddhCTP که تفاوت ساختاری اندکی با CPT دارد، توانایی تولید مثل ویروس ها را مختل می کند.

محققان در آزمایشات اولیه دریافتند این ماده سازوکار تکثیر ویروس زیکا را مختل می کند. مرحله بعدی آزمایشات، بررسی عملکرد این ماده در رابطه با مجموعه وسیعی از یروس ها است.

محققان کالج پزشکی آلبرت اینشتین از دانشگاه یشیوا آمریکا توانستند نحوه کارکرد ژن ضد ویروس موجود در بدن انسان را شناسایی کنند. 

محققان معتقدند عوض کردن ساختار ddhCTP می تواند موجب اصلاح عملکرد آن شود و داروهایی که بر اساس این ماده تولید می شوند از ایمنی مورد نیاز برخوردارند و این ماده در طول میلیون ها سال به گونه ای تکامل یافته است که اختلالی در تولید مثل سلول های بدن ما ایجاد نمی کند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature انتشار یافته هست.

نحوه عملکرد ژن ضد ویروس کشف شد

واژه های کلیدی: ویروس | محققان | تحقیقات | بررسی عملکرد | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs