گره ایران خودرو قانون ماشین میلیون

گره: ایران خودرو قانون ماشین میلیون 100 میلیون بازار خودرو

حداقل قیمت ۱۲۰ میلیون تومان ، ابهام و تخلف‌ در پیش فروش پژو ۲۰۰۸

پیش فروش پژو ۲۰۰۸ در حالی قرار است طی روزهای آینده انجام شود که هنوز قیمت قطعی این ماشین اعلام نشده و در عین حال با توجه به مبلغ ۶۰ میلیون تومانی تعیین شده اس..

ادامه مطلب